Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Seznámit se s výrobou mouky mohli žáci prvního ročníku oboru stravovací a ubytovací služby při odborných exkurzích do Mlýnu Perner ve Svijanech.

V průběhu exkurze se žáci v doprovodu vedoucího výroby mlýnu pana Jiřího Brzoně podívali na vykládku vstupní suroviny a prošli odshora dolů provozem moderního mlýnského zařízení, kde se v nepřetržitém provozu vyrábí pšeničná mouka.