Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

S provozem libereckého Makra se seznámili žáci 3. ročníku oboru stravovací a ubytovací služby v průběhu odborné exkurze ve čtvrtek 2. června.

 Nejprve jim byl představen celý řetězec Makro, vysvětleny principy jeho fungování a představena filozofie činnosti. Pak již žáci navštívili některé úseky. Na úseku MASO zjistili, jaké druhy masa je zde možné nakoupit, a ochutnali několik uzenářských výrobků. Na úseku RYBY jim byl představen kompletní sortiment a předvedeno filetování pstruha. To si mohl jeden z žáků také sám vyzkoušet. Úsek ZELENINA-OVOCE byl zajímavý informacemi a ochutnávkou několika druhů exotického ovoce. Exkurze byla zakončena na úseku VÍNO a degustací nealkoholického sektu.