Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Řeznictví v OC Globus se stalo cílem odborné exkurze žáků 2. ročníku kuchařského oboru.

Díky ochotě a vstřícnosti vedoucího řeznictví pana Vydráře žáci viděli bourání vepřových půlek a hovězích čtvrtí na jednotlivé části, zpracování ořezu a výrobu masných výrobků. Nedílnou součást byla také ochutnávka vlastních výrobků řeznictví.