Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Dne 31.5.2016 se třída 2.H. vydala na školní výlet. Největším zážitkem byla cesta parním vláčkem z německého Zittau do lázeňského městečka Oybin.

Cestou parním vláčkem, z atraktivního výhledu otevřeného vyhlídkového vozu, jsme mohli pozorovat Žitavské hory. Zajímavý byl i společný výjezd dvou parních vlaků z nádraží Bertsdorf. Následovaly uchvatné výhledy na Oybinský hrad, kam jsme následně vyšplhali. Cestou zpět jsme prošli podhradím s nádhernou procházkou lesním přírodním parkem.