Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Jsme v 1. ročníku oboru Šití oděvů, kde se v předmětu Oděvní materiály učíme o zušlechťování textilií, tzv. úpravách. Mezi chemické úpravy patří barvení a při praktických cvičeních jsme si vyzkoušely metodu BATIKOVÁNÍ.

Moc se nám práce povedla, posuďte sami, šátky se nám moc líbí.

Kačka, Týna a Lucka, 1. ročník Šití oděvů