Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci prvního a druhého ročníku oboru Provozní služby navštívili libereckou spalovnu Termizo. Byli seznámeni s problematikou likvidace odpadů v našem kraji a s významem třídění odpadu. Po odborném výkladu nás provedli areálem spalovny. Největším zážitkem byla pro žáky prohlídka kabiny jeřábníka.