Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci Obchodní a Praktické školy se v termínu od 22. 2. do 24. 2. vydali na Bedřichovské tratě.

Pod vedením pana učitele Blažka a paní učitelky Chalupové si vyzkoušeli nejrůznější techniky běhu na lyžích, které pak zúročili při cestě na Šámalovu chatu na Nové Louce.