Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Proběhly v hojném počtu. Nám vychovatelům připadá, jako kdyby bylo každý den něco.

Začalo se karamikou. Možná už v listopadu. Obdarovaných bylo (a některých ještě bude) hodně. Z keramiky se hlavně modelovali andílci, různá PF přání (kočičky, prasátka, kapříci), někteří si troufli i na plastické modely. Následoval Mikuláš v DDM (článek níže). V těch stejných dnech pekly nejen dívky ze SOŠ Jablonecká, ale i cukrářky ze SŠ Gastronomie a služeb, vánoční cukroví, které zdobilo stůl převážně při internátní besídce. Tu můžete shlédnout zde na sociální síti You Tube, pořad TV stanice Genus. Tato akce je jedna z největších na internátu a žáci se do ní s velikou chutí zapojují.

 Tím jsme ale neskončili. Hned nejbližší společné odpoledne jsme strávili na bowlingu, užili jsme si všichni dobrou zábavu (i jak je vidět z fotografií). 15. 12. všichni žáci internátu, kteří chodí na SOŠ Jablonecká, navštívili adventní výlet do Kryštofova Údolí. Zde jsme viděli Jírův betlém, muzeum betlémů, kapličku s orlojem, Dům řemesel, i překrásný kostel sv. Kryštofa ze 17. století.