Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Vzdělávací kurz pro veřejnost na téma odpalované těsto se uskutečnil 12. prosince.

Deset účastníků kurzu se v průběhu sobotního dopoledne pod vedením zkušené lektorky Jany Sudkové naučilo připravit odpalované těsto, vytvořit z něj nejrůznější tvary výrobků a naplnit je slanými nebo sladkými náplněmi. Zpestřením byla ukázka přípravy digestivních alkoholických koktejlů v podání Radka Drašnara. Setkání zájemců o gastronomické dovednosti a znalosti bylo také o zastavení se a strávení příjemných chvil v adventním čase.