Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci internátu v kostýmech čerta, Mikuláše a anděla navštívili DDM Vikýř.

Během prvních prosincových dnů, roznášeli v odpoledních hodinách mikulášskou nadílku pro dětí, které trávily volný čas na kroužcích ve Vikýři. Tuto nadílku připravili pro své děti zaměstnanci DDM Vikýř. Našim žákům se návštěva velice zalíbila a domluvila se další spolupráce s organizací na dobrovolnictví během roku 2016.