Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Žáci se svou celoroční prací v košíkářské a keramické Firmičce zasloužili o to, že naše Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999 získala titul "Podnikavá škola."

Na činnost jsme navíc obdrželi 68 000 Kč, které jsme utratili za nákup materiálu, nářadí, odborné litaratury, fotoaparátu a hrnčíského kruhu.

 

V soutěži "Podnikatel junior" se žáci košíkářské firmičky díky své výrobní nabídce umístili v konkurenci dalších středních škol na pěkném 2. místě.

Blahopřepjeme jim!

I přesto, že internát nedisponuje keramickou dílnou, která by byla jistě potřeba, se žáci zapojili do keramického tvoření. Níže v galerii jsou ukázky produktů a hotových výrobků z keramiky za celý školní rok 2014/2015.