Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

 

Rádi Vás seznamujeme s článkem, který byl publikován v časopise "HR forum" a vrací se k našemu loňskému ocenění  HREA EXCELLENCE AWARD® 2013 za první místo v kategorii státních a neziskových organizací.  Škola odbornou porotu zaujala projektem TAMTAM - kompetence pro konkurenceschopnost, zejména pak širokým spektrem aplikovaných rozvojových nástrojů v oblasti personálního řízení, včetně koučinku a metody 360° zpětné vazby.