Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Registrační číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-034553Logo Erasmus

Termín realizace: 1.6.2017 – 31.12.2019

Cílem je získat zkušenosti na zahraničních institucích a tyto zkušenosti použít ve své praxi. V rámci projektu jsou plánovány návštěvy škol ve Finsku, Španělsku a Irsku. Jeden z pedagogů bude proškolen v oblasti informačních a komunikačních technologiích.

Předkládaný projekt lze obecně pokládat za možnost realizovat proces učení celé školy. Našim pedagogům je v mobilitách nabídnuta příležitost k osobnímu i profesionálnímu růstu. Činnosti účastníků při přípravě, realizaci a vyhodnocování mobility a šíření nového know-how podpoří jejich profesionalitu s konečným dopadem na rozvoj klíčových kompetencí našich žáků.

Cílem vedení i pracovníků školy je stálé zlepšování, hledání nových cest a metod. Je to dlouhodobý proces, dopředu nikdy nelze s určitostí říct, co bude to "pravé ořechové". Pokud máme cíl, víme, kam a kudy máme jít. Nevíme, zda je to ta nejlepší cesta, ale tím, že na cíli pracujeme, věnujeme tomu vlastní zdroje, tzn. energii, čas apod., tím prokazujeme, že chceme k cíli dojít.

Účastníci spolu s vedením stanovili hlavní cíle:

1. Vylepšit kompetence s důrazem na komunikační dovednosti

2. Využívat nové vyučovací metody či nástroje

3. Průnik Evropské dimenze do školy

4. Organizace procesu vyučování a učení se

5. Kurikulum organizace

Všechny cíle korespondují se stanovenými strategickými cíli organizace. Úspěch a získané nové dovednosti, know-how i nástroje při realizace mobilit budou motivací pro další kroky při hledání a plnění cílů pro zlepšování kvality poskytování vzdělání žákům s SVP.

Projekt je řízen interním týmem.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.