Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Naše škola je zapojena do projektu „Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji“, který je určen pro 20 středních škol v Libereckém kraji. Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prostředky Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a probíhá od 1.2. 2010 do 31.1. 2013.

Hlavním cílem projektu je  zlepšení procesů řízení a vlastního hodnocení školy. K hlavním přínosům proto patří posílení evaluačních nástrojů pro získávání informací o kvalitě poskytovaného vzdělávání. Dalším významnou inovací pro řízení organizace je vymezení procesů školy a a průběžné vyhodnocování jejich efektivity.

Projekt má několik klíčových aktivit. Například škola opakovaně (v roce 2010 a 2012) prošla dotazníkovým a auditním šetřením mapujícím kvalitu poskytovaného vzdělávání. Dále se připravovala na zavedení standardů kvality ISO 9001:2009 v následujících etapách:

- stanovení politiky kvality
- stanovení procesů školy
- popis jednotlivých procesů
- stanovení efektivity procesů
- zpracování Příručky kvality
- provedení interního auditu