Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Termín realizace: 1.8.2012 – 31.7.2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/01.0008

TAMTAM – rozšiřuje a prohlubuje kompetence pracovníků SOŠ, která se specializuje na vzdělávání žáků s SVP, vytváří motivující prostředí pro další vzdělávání a zvyšuje dostupnost, kvalitu a atraktivitu nabídky vzdělávání pro pracovníky školy. TAMTAM – proškolí 40 účastníků v rámci modulově uspořádaných vzdělávacích aktivit dle vydefinovaných oblastí, nové dovednosti budou implementovány do procesů školy TAMTAM – navazuje na projekt „Škola inovací Triangl“, který byl na SOŠ realizován v období 1.10.2010  – 31.5.2012. TAMTAM vznikl na základě sběru zpětných vazeb od účastníků „Trianglu“ V 1. KA (klíčové aktivitě) absolvuje 17 pedagogů 5 modulově uspořádaných vzdělávacích programů pro podporu vzdělávacího procesu ve škole a pro rozvoj svých kompetencí v oblasti kurikulární reformy. V 2. KA rozšíří své kompetence 12 vedoucích pracovníků v metodách personálního řízení – koučink, metoda „360° zpětná vazba“ – pro podporu v Trianglu vytvořeného systému hodnocení. V 3. KA se vzdělává 11 nepedagogických pracovníků pro rozvoj skrytého kurikula. TAMTAM je řízen interním týmem.