Složení školské rady

Ing. Jitka Bradáčová předsedkyně školské rady
Ing. R. Loučková Kotasová člen jmenovaný zřizovatelem
Mgr. Ota Raiter člen jmenovaný zřizovatelem
 Lenka Soukupová  zákonná zástupkyně žáka
 Jana Plechatá  zákonná zástupkyně žáka
Mgr. Petr Gašpar zástupce pedagogů

 

Činnost školské rady

Ve školním roce 2018/2019 se školská rada sešla na prvním zasedání dne 23. 10. 2018. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2017/2018“, všichni členové byli dále seznámeni s připravovanými aktivitami školy pro nový školní rok 2018/2019 a s naplněností tříd v jednotlivých oborech.

Jednání se účastnili na pozvání předsedkyně školské rady ředitel školy PhDr. Milan Adamec a zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Skrbková, kteří přítomným zodpověděli jejich dotazy a upřesnili několik údajů z předložené výroční zprávy.

Ve školním roce 2018/2019 proběhly doplňující volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Informace o průběhu připravovaných voleb publikujeme zde

Kandidátní listina navržených kandidátů z řad pedagogických pracovníků je zde

Zápis o provedení a výsledcích voleb členů ŠR z řad pedagogických pracovníků je zde

Druhé jednání ŠR ve školním roce 2018/2019 se uskutečnilo 5. února 2019. Kde hlavním bodem jednání byla nominace zástupce ŠR do konkurzní komise pro konkurz na ředitele školy. Nominován byl zástupce pedagogů ve ŠR – Mgr. Petr Gašpar.

Třetí setkání členů ŠR se konalo dne 20. června 2019. Na jednání byli přítomní členové seznámeni s výsledky hospodaření organizace za rok 2018, s průběhem závěrečných zkoušek žáků v jednotlivých oborech vzdělání a naplněností tříd pro školní rok 2019/2020.

Příští jednání ŠR se uskuteční v říjnu 2019.

Aktualizováno: 31. 8. 2019

 DSF0020u

Ing. Jitka Bradáčová

kancelář OV

Tel.: 484 842 103

Mobil: 602 587 695

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář