Složení školské rady

Ing. Jitka Bradáčová předsedkyně školské rady
Ing. R. Loučková Kotasová člen jmenovaný zřizovatelem
Mgr. Ota Raiter člen jmenovaný zřizovatelem
 Lenka Soukupová  zákonná zástupkyně žáka
 Zdeňka Jirásková  zákonná zástupkyně žáka
Mgr. Petr Gašpar zástupce pedagogů

 

Činnost školské rady

Ve školním roce 2016/2017 se školská rada sešla na prvním zasedání dne 24. 10. 2016. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016“, všichni členové byli dále seznámeni s připravovanými aktivitami školy pro nový školní rok 2016/2017 a s naplněností tříd v jednotlivých oborech.

Jednání se účastnili na pozvání předsedkyně školské rady ředitel školy PhDr. Milan Adamec a zástupkyně ředitele Mgr. Lenka Skrbková. K 15. 3. 2017 byla zřizovatelem jmenována nová členka školské rady Ing. Radka Loučková Kotasová, která nahradila původní členku Dipl. um. Alenu Losovou. Nejbližší jednání školské rady se uskuteční v květnu 2017.

V pondělí 22. 5. 2017 proběhlo v budově školy jednání ŠR za účasti všech členů. Členové ŠR projednali a schválili v obměněném složení Jednací řád ŠR a zvolili si předsedu ŠR. Předsedkyní byla zvolena ing.Jitka Bradáčová. Dále byli všichni seznámeni s naplněností 1. ročníků všech oborů vzdělání pro příští školní rok, s přípravou závěrečných zkoušek pro žáky končících ročníků. Ředitel školy seznámil přítomné s výsledky hospodaření školy za rok 2016 a s přípravou investičních akcí. V závěru jednání byl předložen a projednán Dodatek č. 2 ke ŠVP, vycházející z „Opatření MŠMT vydaného pod č.j. MSMT-21703/2016-1, kterým se mění RVP středního vzdělávání.

Aktualizováno 29. 5. 2017

 DSF0020u

Ing. Jitka Bradáčová

kancelář OV

Tel.: 484 842 103

Mobil: 602 587 695

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář