Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Podle vládního  krizového opatření od 14.10. neprobíhá v kmenové škole v Jablonecké ulici škole teoretická výuka, ani odborný výcvik. Žáci se budou po dobu tohoto opatření vzdělávat distančním způsobem. Podrobnější informace Vám předají třídní učitelé.

Internát a domov mládeže rovněž neposkytuje od 14.10. ubytování. Nadále však pokračuje výuka v Praktické škole jednoleté a Praktické škole dvouleté na pracovišti v Lužické ulici.

Podzimní prázdniny se prodlužují o dva dny a uskuteční se v termínu od 26.10. do 30.10. 2020.

Jakmile  budou tato opatření změněna nebo upravena, tak Vás budeme opět informovat i na webu školy.

 

Milan Adamec, ředitel školy