Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Na základě nařízení KHS Libereckého kraje č. 3/2020 se od 7. 10. 2020 uzavírají střední školy v okrese Liberec. Žáci naší školy se v době týdne teoretické výuky vzdělávají distančním způsobem (z domova).

V týdnu odborného výcviku docházejí na výuku bez omezení. Podrobnosti žákům či zákonným zástupcům sdělí třídní učitelé.

v. z. Mgr. Lenka Skrbková, statutární zástupkyně ředitele školy