Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví platí od pátku 18.9.2020 povinnost nošení roušek i během výuky. O podrobnostech budou žáci informováni.

v.z Lenka Skrbková, statutární zástupkyně ředitele školy