Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Již nyní si můžete do svých kalendářů zapsat Dny otevřených dveří, které se budou konat v sobotu 23. 11. 2019 a v úterý 4. 2. 2020. Dny otevřených dveří jsou určeny všem zájemcům o studium. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 DOD