Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Výsledky jsou publikovány pod registračními čísly, která Vám byla již dříve zaslána poštou.

Výsledky 2.termín (PDF)

Jako potvrzení nástupu ke studiu slouží zápisový lístek. Zápisový lístek uchazečům vydá ředitel základní školy (uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy jej vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště). Dle platné vyhlášky je zápisový lístek uchazeč nebo jeho zákonný zástupce povinen odevzdat řádně vyplněný a podepsaný SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn – od oznámení rozhodnutí na webu školy či úřední desce. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka naší školy. Změnit volbu a vzít zápisový lístek zpět lze pouze ve výjimečných případech.

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče

Informační odpoledne pro přijaté uchazeče se koná v úterý 16.6. od 15.30 hodin v SOŠ, Liberec, Jablonecká 999 (obory s výučním listem) a od 14.30 hodin v pavilonu B Jedličkova ústavu, Lužická 7, Liberec (obory obchodní škola a praktická škola).

Pro přijaté uchazeče je možné podat přihlášku k internátnímu ubytování.

Bližší informace pro uchazeče o studium:

 DSF0013u

David Liška

místnost A201

Tel.: 484 842 102, 728 035 440

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

DSCF4591

Ing. Anna Kubicová

zástupkyně pro mimoškolní činnost

přízemí internátu

Tel.: 484 842 113, 724 834 497

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář