Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

V posledních týdnech a dnech měsíce ledna žila naše škola Mexikem. Žáci i učitelé se připravovali na Den mexické kuchyně a na návštěvu velvyslankyně Mexika v ČR Její Excelence Rosaury Leonory Ruedy Gutierrez.


Vzácného hosta přivítala naše škola ve čtvrtek 31. ledna. Paní velvyslankyně si prohlédla učebny na teoretickou výuku, internát a zámečnickou dílnu. V kuchyňce provozních služeb sledovala výrobu domácích nudlí do polévky, seznámila se s provozem zahradnictví, kde si vyzkoušela naaranžovat ikebanu, v práci zastihla malíře při výmalbě tříd i pokoje na internátě. Společně s dalšími pozvanými hosty pak sledovala ve školní jídelně prezentace dovedností našich žáků a jejich znalostí o Mexiku. Švadleny například ušily látkový kaktus a šaty v pestrých mexických barvách, zahradnice představily rostliny a plodiny, které v Mexiku rostou a známe je i u nás. Obdiv sklidily perníčky upečené na odborném výcviku provozních služeb a vyzdobené mexickými motivy, výtečně chutnaly mexické speciality připravené a prezentované žáky obchodní a praktické školy a líbily se výrobky z pedigu a keramiky zhotovené ubytovanými na internátu. Prostor vyzdobili malíři tabulemi s motivy charakterizujícími středoamerickou zemi. Z rukou paní velvyslankyně převzali někteří žáci pololetní vysvědčení. Nakonec čekal naše hosty oběd, při němž si stejně jako ostatní strávníci školní jídelny pochutnali na tortillové polévce,  tacosu s kuřecí tingou, fazolemi a guacamole a moučníku v podobě čokoládového tamalu.  V naší škole se totiž uskutečnil v rámci projektu Asociace školních jídelen ČR Den mexické kuchyně, na jehož přípravě a průběhu se podíleli žáci kuchařského oboru.