Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Logo OPVVV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005684

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Hlavním cílem projektu je rozvoj školy ve vybraných prioritních oblastech pro další růst a budoucí směřování: 

  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
  • stáže pedagogů ve firmách,
  • kariérové poradenství pro žáky,
  • aktivity rozvíjející ICT.

Projekt je řízen interním týmem.

Projekt „Kompetence pro SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.